سرور مجازی ایران - پلان پایه

شروع از
3,640,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • ترافیک اولیه 300 گیگ
 • با کیفیت ترین دیتاسنتر های ایران

سرور مجازی ایران - پلان برنزی

شروع از
5,265,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 30 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • ترافیک اولیه 400 گیگ
 • با کیفیت ترین دیتاسنتر های ایران

سرور مجازی ایران - پلان اقتصادی

شروع از
7,100,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 40 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 3 گیگابایت
 • ترافیک اولیه 500 گیگ
 • با کیفیت ترین دیتاسنتر های ایران

سرور مجازی ایران - پلان نقره ای

شروع از
8,900,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 60 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • رم 4 گیگابایت
 • ترافیک اولیه 700 گیگ
 • با کیفیت ترین دیتاسنتر های ایران

سرور مجازی ایران - پلان طلایی

شروع از
14,400,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 80 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 8 گیگابایت
 • ترافیک اولیه 1024 گیگ
 • با کیفیت ترین دیتاسنتر های ایران

سرور میکروتیک ایران

شروع از
5,270,000 ریال
ماهانه
 • میکروتیک ورژن 6.47
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • ترافیک اولیه 300 گیگ
 • با کیفیت ترین دیتاسنتر های ایران