سرور مجازی خارج - پلان پایه

شروع از
6,280,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان

سرور مجازی خارج - پلان برنزی

شروع از
9,720,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 30 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان

سرور مجازی خارج - پلان اقتصادی

شروع از
12,690,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 40 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 3 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان

سرور مجازی خارج - پلان نقره ای

شروع از
17,000,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 60 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • رم 4 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان

سرور مجازی خارج - پلان طلایی

شروع از
31,300,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 80 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 8 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان

سرور میکروتیک خارج

شروع از
6,280,000 ریال
ماهانه
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان