هاست اختصاصی - DH-1

16,300,000 ریال
ماهانه + 990,000 هزینه تنظیم
 • 30گیگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • سی پی یو یک هسته
 • رم 2 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel/Plesk

هاست اختصاصی - DH-2

22,120,000 ریال
ماهانه + 990,000 هزینه تنظیم
 • 40گیگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • سی پی یو 2 هسته
 • رم 3 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel/Plesk

هاست اختصاصی - DH-3

36,120,000 ریال
ماهانه + 990,000 هزینه تنظیم
 • 50گیگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • سی پی یو 3 هسته
 • رم 4 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel/Plesk

هاست اختصاصی - DH-4

46,200,000 ریال
ماهانه + 990,000 هزینه تنظیم
 • 80گیگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 6 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel/Plesk

هاست اختصاصی - DH-5

70,000,000 ریال
ماهانه + 990,000 هزینه تنظیم
 • 100گیگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • سی پی یو 8 هسته
 • رم 8 گیگ
 • کنترل پنل Cpanel/Plesk