هاست ویژه وردپرس پلان - WPH-1

شروع از
3,220,000 ریال
سالانه
 • 300 مگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل Cpanel
 • تکنولوژی CloudLinux
 • بک آپ گیری 2 بار در هفته
 • بهینه شده برای وردپرس

هاست ویژه وردپرس پلان - WPH-2

شروع از
4,550,000 ریال
سالانه
 • 600 مگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل Cpanel
 • تکنولوژی CloudLinux
 • بک آپ گیری 2 بار در هفته
 • بهینه شده برای وردپرس

هاست ویژه وردپرس پلان - WPH-3

شروع از
7,350,000 ریال
سالانه
 • 1024 مگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل Cpanel
 • تکنولوژی CloudLinux
 • بک آپ گیری 2 بار در هفته
 • بهینه شده برای وردپرس

هاست ویژه وردپرس پلان - WPH-4

شروع از
12,110,000 ریال
سالانه
 • 2048 مگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل Cpanel
 • تکنولوژی CloudLinux
 • بک آپ گیری 2 بار در هفته
 • بهینه شده برای وردپرس

هاست ویژه وردپرس پلان - WPH-5

شروع از
22,400,000 ریال
سالانه
 • 5120 مگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل Cpanel
 • تکنولوژی CloudLinux
 • بک آپ گیری 2 بار در هفته
 • بهینه شده برای وردپرس

هاست ویژه وردپرس پلان - WPH-6

شروع از
35,000,000 ریال
سالانه
 • 15360 مگابایت فضای هاست
 • ترافیک نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل Cpanel
 • تکنولوژی CloudLinux
 • بک آپ گیری 2 بار در هفته
 • بهینه شده برای وردپرس