سرور اختصاصی ایران - پلان اقتصادی

شروع از
19,000,000 ریال
ماهانه + 4,990,000 هزینه تنظیم
 • CPU 2xIntel® Xeon® X5650
 • RAM 32GB
 • Network 1GB
 • HDD 250GB-SSD/300GB-SAS

سرور اختصاصی ایران - پلان تجاری

شروع از
24,900,000 ریال
ماهانه + 4,990,000 هزینه تنظیم
 • CPU 2xIntel® Xeon® E5-5650
 • RAM 32GB
 • Network 1GB/10GB
 • HDD 250GB-SSD/300GB-SAS

سرور اختصاصی ایران - پلان نقره ای

شروع از
35,000,000 ریال
ماهانه + 4,990,000 هزینه تنظیم
 • CPU 2xIntel® Xeon® E5-2620v2
 • RAM 64GB
 • Network 1GB/10GB
 • HDD 2x300GB-SAS-HP

سرور اختصاصی ایران - پلان طلایی

شروع از
49,500,000 ریال
ماهانه + 4,990,000 هزینه تنظیم
 • CPU 2xIntel® Xeon® E5-2670v2
 • RAM 128GB
 • Network 1GB/10GB
 • HDD 2x500GB-SSD

سرور اختصاصی ایران - پلان سفارشی HPG9

شروع از
70,000,000 ریال
ماهانه
 • CPU 2xIntel® Xeon® E5-2680v4
 • RAM 128GBDDR4
 • Network 1GB/10GB
 • HDD 2x250GB-SSD

پشتیبانی سرور اختصاصی

شروع از
120,000,000 ریال
سالانه