سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - پلان اقتصادی 0 موجود است
 • 2xIntel® Xeon® X5650 CPU
 • 32GB RAM
 • 1GB Network
 • 250GB-SSD/300GB-SAS HDD
سرور اختصاصی ایران - پلان تجاری
 • 2xIntel® Xeon® E5-5650 CPU
 • 32GB RAM
 • 1GB/10GB Network
 • 250GB-SSD/300GB-SAS HDD
سرور اختصاصی ایران - پلان نقره ای
 • 2xIntel® Xeon® E5-2620v2 CPU
 • 64GB RAM
 • 1GB/10GB Network
 • 2x300GB-SAS-HP HDD
سرور اختصاصی ایران - پلان طلایی
 • 2xIntel® Xeon® E5-2680v3/v4 CPU
 • 128GB RAM
 • 1GB/10GB Network
 • 2x250GB-SSD HDD
سرور اختصاصی ایران - پلان سفارشی HPG9
 • 2xIntel® Xeon® E5-2680v4 CPU
 • 128GBDDR4 RAM
 • 1GB/10GB Network
 • 2x250GB-SSD HDD
پشتیبانی سرور اختصاصی