سرور مجازی فرانسه - پلان پایه

شروع از
6,280,000 ریال
ماهانه
  • فضای دیسک 20 گیگابایت
  • سی پی یو 1 هسته
  • رم 1 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود
  • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلان برنزی

شروع از
9,720,000 ریال
ماهانه
  • فضای دیسک 30 گیگابایت
  • سی پی یو 1 هسته
  • رم 2 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود
  • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلان اقتصادی

شروع از
12,690,000 ریال
ماهانه
  • فضای دیسک 40 گیگابایت
  • سی پی یو 1 هسته
  • رم 3 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود
  • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلان نقره ای

شروع از
17,000,000 ریال
ماهانه
  • فضای دیسک 60 گیگابایت
  • سی پی یو 2 هسته
  • رم 4 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود
  • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلان طلایی

شروع از
31,300,000 ریال
ماهانه
  • فضای دیسک 80 گیگابایت
  • سی پی یو 4 هسته
  • رم 8 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود
  • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - سرور میکروتیک

شروع از
6,280,000 ریال
ماهانه
  • سی پی یو 1 هسته
  • رم 1 گیگابایت
  • ترافیک نامحدود
  • دیتاسنتر OVH فرانسه