سرور مجازی فرانسه - پلان پایه

شروع از
4,650,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 20 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلان برنزی

شروع از
7,200,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 30 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلان اقتصادی

شروع از
9,400,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 40 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 3 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلان نقره ای

شروع از
12,600,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 60 گیگابایت
 • سی پی یو 2 هسته
 • رم 4 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - پلان طلایی

شروع از
23,200,000 ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 80 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • رم 8 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر OVH فرانسه

سرور مجازی فرانسه - سرور میکروتیک

شروع از
4,650,000 ریال
ماهانه
 • سی پی یو 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • ترافیک نامحدود
 • دیتاسنتر OVH فرانسه