میزبانی وب حرفه ای

هاست حرفه ای لینوکس پلان - VIP1

• 100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
2,000,000 ریال
Ročně
Objednat
هاست حرفه ای لینوکس پلان - VIP2

• 500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
4,300,000 ریال
Ročně
Objednat
هاست حرفه ای لینوکس پلان - VIP3

• 1 گیگا بایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
7,300,000 ریال
Ročně
Objednat
هاست حرفه ای لینوکس پلان - VIP4

• 3 گیگا بایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
1,600,000 ریال
Měsíčně
Objednat
هاست حرفه ای لینوکس پلان - VIP5

• 5 گیگا بایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
2,450,000 ریال
Měsíčně
Objednat
هاست حرفه ای لینوکس پلان - VIP6

• فضای هاست نامحدود
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
6,600,000 ریال
Měsíčně
Objednat
هاست حرفه ای ویندوز پلان - VIP1

• 100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
2,000,000 ریال
Ročně
Objednat
هاست حرفه ای ویندوز پلان - VIP2

• 500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
4,300,000 ریال
Ročně
Objednat
هاست حرفه ای ویندوز پلان - VIP3

• 1 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
7,300,000 ریال
Ročně
Objednat
هاست حرفه ای ویندوز پلان - VIP4

• 3 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
1,600,000 ریال
Měsíčně
Objednat
هاست حرفه ای ویندوز پلان - VIP5

• 5 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
2,450,000 ریال
Měsíčně
Objednat
هاست حرفه ای ویندوز پلان - VIP6

• فضای هاست نامحدود
• ترافیک نامحدود
• پارک دامنه نامحدود
• ترافیک نامحدود
• دامنه IR رایگان
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

Starting from
6,600,000 ریال
Měsíčně
Objednat