میزبانی وب لینوکس(cPanel)

هاست لینوکس ایران پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران پلان نقره ای

•۵۰۰۰ فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس ایران پلان نامحدود طلایی

•نامحدود فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس خارج پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست لینوکس خارج پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس خارج پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست لینوکس خارج پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس خارج پلان نقره ای

•۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود

هاست لینوکس خارج پلان نامحدود طلایی

•نامحدود فضای هاست
• ترافیک نامحدود