میزبانی وب لینوکس(cPanel)

هاست لینوکس ایران پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
•10 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس ایران پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
•30 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس ایران پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
•50 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس ایران پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
•50 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس ایران پلان نقره ای

•۵۰۰۰ فضای هاست
•۲۰۰ گیگ ترافیک

هاست لینوکس ایران پلان نامحدود طلایی

•نامحدود فضای هاست
•نامحدود ترافیک

هاست لینوکس خارج پلان پایه

•100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه 10 گیگ
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست لینوکس خارج پلان برنزی

•500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه 30 گیگ

هاست لینوکس خارج پلان اقتصادی

•1000 مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه 50 گیگ
•اکانت FTP نامحدود
•پارک دامنه نامحدود

هاست لینوکس خارج پلان تجاری

•3000 مگابایت فضای هاست
•50 گیگابایت ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس خارج پلان نقره ای

•۵۰۰۰ مگابایت فضای هاست
•۲۰۰ گیگ ترافیک ماهیانه

هاست لینوکس خارج پلان نامحدود طلایی

•نامحدود فضای هاست
•نامحدود ترافیک