میزبانی وب حرفه ای

هاست لینوکس ویژه-PNLPRO-100MB

•100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه نامحدود

هاست حرفه ای ویندوز(Plesk)-500MB

•500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه نامحدود

هاست لینوکس ویژه-PNLPRO-500MB

•500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه نامحدود

هاست لینوکس ویژه-PNLPRO-1GB

•1G مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه نامحدود

هاست لینوکس ویژه-PNLPRO-3GB

•3G مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه نامحدود

هاست لینوکس ویژه-PNLPRO-5GB

•5G مگابایت فضای هاست
• ترافیک ماهیانه نامحدود

میزبانی وب ویژه پلان نامحدود

• فضای هاست نامحدود
• ترافیک ماهیانه نامحدود